Doprava zadarmo s Packetou na Slovensko aj do Českej Republiky

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Podrobnosti ohľadom odstúpenia od kúpnej zmluvy nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

Pre odstúpenie od zmluvy stiahnite dokument a pošlite nám vyplnený e-mailom alebo poštou.